อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ

เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ

ตามลักษณะของสำนักงานอัตโนมัติแล้ว จะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารได้สะดวกรวดเร็วรวมทั้งการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล และข่าวสาร หรือการประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

1.ประเภทพิมพ์งานในสำนักงาน แระกอบด้วยเครื่องต่างๆ ดังนี้
1.1เครื่องพิมพ์ดีด
1.2เครื่องคอมพิวเตอร์
1.3เครื่องปรุกระดาษไข
2. ประเภทผลิตเอกสาร เอกสารในสำนักงานอัตโนมัติมีหลายประเภทจำเป็นต้องมี
เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การจำทำเอกสาร ได้สะดวกรวดเร็วดังนี้
2.1เครื่องเย็บเอกสาร
2.2เครื่องอัดสำเนา
2.3เครื่องถ่ายเอกสาร
2.4เครื่องออฟเซ็ต
3.ประเภทการสื่อสารหรือการส่งข่าวสาร
3.1เครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย
3.2เครื่องประทับตราไปรษณีย์
3.3เครื่องชั่งจดหมาย
3.4เครื่องผนึกซองจดหมาย
3.5เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร
3.ประเภทที่ใช้ในการเงินการบัญชี
3.4เครื่องบวกเลขและเครื่องคำนวณเลข
3.5เครื่องมือลงบัญชี
3.6เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลการเงินและพิมพ์รายงาน


 • security.jpg

 • 2016-03-16-3352748.jpg
  สิฐเทเลคอม ภูเก็ต เราคือตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โปรแกรมบริหารงานต่างๆ เช่น โปรแกรมบริหารงานบัญชี,เงินเดือน,โรงแรม,ร้านอาหาร,มินิมาร์ท เรามีทีมงาน...

 • products-banner.jpg
  ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ตู้สาขาโทรศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับไช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่...

 • 2356724_orig.png
  ระบบประตูอัตโนมัติ รู้หรือไม่ ประตูรีโมท เป็นอย่างไร? ก่อนอื่นต้องมาทำความรูจักกับ ประตูรีโมท เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ ที่มัหลักพื้นฐานให้สะดวกในเรื่องของการเปิ...

 • LANfix.jpg

 • 70275.jpg
  LED Display Screen จะช่วยสร้างสรรค์งานโฆษณาประ ชาสัมพันธ์อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ ที่มีคุณภาพสูง

 • CMi-683S_Page_1.jpg
  หลักการทำงาน FINGERPRINT หลายท่านอยากจะทราบแล้วว่าการทำงานของเจ้าเครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือนั้นมีหลักการทำงานอย่างไร และมีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหน แล้วมันดีกว่าระบบรักษาความปลอดภัยอ...

 • Home-Automation.jpg
Visitors: 121,825