ระบบเปิดลิฟท์ด้วยการ์ด AR-401RO16B

ระบบควบคุมการใช้ลิฟท์ (Lift Access Control System)

ระบบควบคุมการใช้ลิฟท์หรือ (Lift Access Control System) เป็นระบบควบคุมการใช้งานลิฟท์ด้วยบัตรคีย์การ์ด รหัสผ่านหรือลายนิ้วมือ โดยที่ระบบจะอ่านสิทธิ์การใช้งานลิฟต์ว่า สามารถไปชั้นไหนได้บ้างเช่น ไปที่ชั้นห้องพักได้แต่ไม่สามารถไปชั้นอื่นได้ยกเว้นชั้นห้องออกกำลังกาย  สามารถใช้ลิฟท์ตัวที่ 1 ได้แต่ใช้ลิฟท์ตัวที่ 2 ไม่ได้ เป็นต้น

 ชุดคีย์การ์ดควบคุมการเปิด-ปิดลิฟท์  (Open Lift with Keycard) 

 

เป็นชุดควบคุมการเปิด-ปิด ประตูลิฟต์ โดยการใช้บัตรคีย์การ์ดหรือการกดรหัสผ่าน เพื่อเปิด-ปิดประตูลิฟต์

คุณสมบัติของชุดควบคุมการเปิด-ปิด ประตูลิฟต์

- ใช้ได้ทั้งบัตรคีย์การ์ดและแบบหยดน้ำ รองรับการใส่รหัสผ่าน
- รองรับบัตรคีย์การ์ดได้ 1024 ใบ
- มีหน้าจอ LCD สะดวกในการใช้งาน
- เพิ่มหรือลบบัตรคีย์การ์ดได้ง่าย
- บันทึกการเข้า-ออกของผู้ถือบัตรคีย์การ์ด
- ใช้ได้กับลิฟท์ทุกยี่ห้อ ทุกระดับความสูงประโยชน์ของระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูลิฟต์
- เป็นระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออกอาคาร - ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้ลิฟท์- ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์ - สามรถพัฒนาเป็นระบบควบคุมการใช้ลิฟท์ได้ ระบบควบคุมการใช้ลิฟท์ (Lift Access Control System)ระบบควบคุมการใช้ลิฟท์หรือ (Lift Access Control System) เป็นระบบควบคุมการใช้งานลิฟท์ด้วยบัตรคีย์การ์ด รหัสผ่านหรือลายนิ้วมือ โดยที่ระบบจะอ่านสิทธิ์การใช้งานลิฟต์ว่า สามารถไปชั้นไหนได้บ้างเช่น ไปที่ชั้นห้องพักได้แต่ไม่สามารถไปชั้นห้อออกกำลังกายได้ สามารถใช้ลิฟท์ตัวที่ 1 ได้แต่ใช้ลิฟท์ตัวที่ 2 ไม่ได้เป็นต้น คุณสมบัติของระบบควบคุมการใช้ลิฟท์หรือ (Lift Access Control System)

- ใช้ได้กับลิฟท์ที่มีความสูงไม่เกิน 16 และ 32 ชั้น
- ใช้ได้ทั้งบัตรคีย์การ์ดและแบบหยดน้ำ รองรับการใส่รหัสผ่าน
- รองรับบัตรคีย์การ์ดได้ 15,000 ใบ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของหัวอ่านบัตร)
- เพิ่มหรือลบบัตรคีย์การ์ดได้ง่าย
- สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรได้
- บันทึกการเข้า-ออกของผู้ถือบัตรคีย์การ์ด โดยจะบันทึกวัน-เวลา ชื่อ-สกุล หมายเลขลิฟท์ ที่ใช้งาน
- มีระบบสำรองไฟ ใช้ในขณะไฟดับ
- มีระบบการแจ้งเตือน เมือระบบขัดข้องหรือสัญญาณขาดหาย ประโยชน์ของระบบควบคุมการใช้ลิฟท์หรือ (Lift Access Control System)
- เป็นระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันบุคคลอื่นไปยังชั้นที่ไม่ใช้ห้องพักของตัวเอง
- ผู้พักอาศัยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัว เป็นการยกระดับการให้บริการอีกรูปแบบ
- สามารถควบคุมการใช้งานสถานที่ที่ต้องเสียค่าบริการได้เช่น ห้องออกกำลัง
- ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้ลิฟท์
- ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์

 


  

Visitors: 288,233