ระบบเปิดลิฟท์ด้วยการ์ด หัวอ่าน AR721HV3

Soyal AR-721HV3 Proximity Reader

รองรับจำนวนบัตร 1,024 ใบ รองรับการใช้งานทั้งการทาบบัตร, ทาบบัตรและกดรหัส หรือ

กดรหัสอย่างเดียว

Visitors: 288,237