ค่าบริการติดตั้ง ไม้กั้นรถยนต์

ราคา: 3000-5000 บาท

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

1 เช่น ท่อ สายไฟ สายสัญญาน  ราคา 3,500 บาท

2 หากมีอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดควบคุมการเข้า-ออก ด้วยบัตร คิด 5,000 บาท

 

 

Visitors: 292,041