ติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (Pabx)

ค่าบริการติดตั้ง และ เซ็ทระบบการใช้งาน พร้อมสอน (ไม่รวมอุปกรณ์)
เริ่มต้นที่  2,000บาท  ตู้สาขาขนาด 2 สายนอก 8 สายในขึ้นไป
เริ่มต้นที่  3,000บาท  ตู้สาขาขนาด 4 สายนอก 24 สายในขึ้นไป
เริ่มต้นที่   3,500บาท  ตู้สาขาขนาด 4 สายนอก 40 สายในขึ้นไป
เริ่มต้นที่   5,000บาท  ตู้สาขาขนาด 4 สายนอก 60 สายในขึ้นไป
เริ่มต้นที่ 10,000บาท  ตู้สาขาขนาด 4 สายนอก 80 สายในขึ้นไป 

Visitors: 291,806