ชุด Access Control


  • connection_wg.JPG
    WiegandController System ระบบควบคุมประตู อัจฉริยะ เชื่อมต่อทุกระบบด้วยเครื่องเดียว ระบบ Real - Time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการ ระบบการเข้า-ออกประตูและตั...

  • ชุด ACCess contorl.jpg

  • ชุด ACCess contorl2.jpg
Visitors: 302,477