ชุดควบคุมการเปิด-ปิดประตู(Access Control)


 • access-control-7900.jpg
  ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูเครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัวชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัวPower supply 12V/2A 1 ตัวElectric Bolt 1 ตัวDrop Bolt 1 ตัวU Braket For Bolt 1 ตัวExit Switch 1 ตัว

 • Access-contorl.jpg
  ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูเครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัวชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัวPower supply 12V/2A 1 ตัวMagnetic Lock 1 ตัวLz Braket 1 ตัวExit Switch 1 ตัว

 • ชุด ACCess contorl.jpg
  ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูเครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัวชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัวPower supply 12V/2A 1 ตัวElectric Mini Bolt 1 ตัวหัวอ่านบัตร CMS 201D 1 ตัว

 • ชุด ACCess contorl2.jpg
  ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูเครื่องสแกนบัตร CMG 601D 1 ตัวชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัวPower supply 12V/2A 1 ตัวLock 1/2 Magnatic 1 ตัวExit ABX 801A 1 ตัว

 • access-contorl-8900.jpg
  ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูเครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัวชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัวPower supply 12V/2A 1 ตัวElectric Bolt 1 ตัวDrop Bolt 1 ตัวU Braket For Bolt 1 ตัวExit Switch 1 ตัว
Visitors: 347,828