กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

HIKVision Thermal Camera ระบบกล้องตรวจสอบและตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ตรวจวัดไข้ Live Body Temperature,

Visitors: 340,976