ระบบจอดรถ LPR

LPR License Plate ระบบจัดการเข้าออกที่จอดรถด้วยป้ายทะเบียน
โปรแกรมอ่ายป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (License Plate Recognition) Car Park Version
โปรแกรม License Plate 1 License รองรับเชื่อมจ่อกล้องได้ 2 กล้อง (กล้องละ 1 Lans)
-โปรแกรม 1 License สามารถเชื่อมต่อกล้อง LPR ได้สูงสุด 4 กล้อง
-รองรับการเชื่อมต่อกล้อง IP สำหรับบันทึกรูปคนขับหรือพรรณรถได้สูงสุด 2 กล้อง
-มีระบบ Vistior Management และ Antipassback
-Software สามารถคิดเงินแบบอัตราขั้นบันไดได้

ทำอะไรได้บ้าง ?
– อ่านป้ายทะเบียน เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ
– เก็บข้อมูล ภาพถ่ายทะเบียนรถยนต์
– เฝ้าระวัง Black List หรือ Watch List
– Export ข้อมูลได้ครบ
– นวัตกรรมทันสมัยสะดวกสบาย

Visitors: 361,749