Access control ระบบควบคุมประตู การเข้าออกแบบอัตโนมัติมาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่น เครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไป ต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องค

Visitors: 395,238