ระบบเรียกพยาบาล

Nurse Call System

-ระบบเรียกพยาบาล สำหรับหน่วยงานพยาบาลที่ต้องการดูแลคนไข้

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไข้ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพยาบาล

ทำให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มั่นใจในคุณภาพและบริการในยามฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

Nurse Call Switch 

-ระบบเรียกพยาบาล เหมาะสำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ

ที่ต้องการพัฒนาระบบบริหารคนไข้ โดยเครื่องเรียกพยาบาลจะเรียกไปยังห้องพยาบาลทั้นทีที่มีการเรียกจากสวิทช์ 

ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ เช่น ห้องคนไข้ ห้องน้ำ เป็นต้น พร้อมทั้งดวงไฟแสดงสถานะการเรียกจากจุดนั้น

Visitors: 381,619