เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO B22 (3.9 mm)

เหมาะสำหรับ:  ออฟฟิศ
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3.9 มม.
ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  13-15 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  16-18 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด/ ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ
ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  240 มม.
ความจุในการเก็บเอกสาร:  33 ลิตร
ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  297 แผ่น
ความเร็วในการทำลาย:  80 มม./วินาที
ปริมาณงานในการทำงาน:  33 กก.
ระดับเสียงขณะทำลาย:  57 dB
อัตราการกินไฟ:  440 วัตต์
ขนาดผลิตภัณฑ์:  375 x 600 x 310 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  11.28 กก.
Visitors: 357,475