เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO รุ่น P36i (3.9 mm)

เหมาะสำหรับ:  หน่วยงานต่างๆ
ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3.9 มม.
ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
ระดับความปลอดภัย (DIN 66399):  P-2, O-2, T-2, E-2
สามารถทำลายกระดาษได้ (80 กรัม):  34-36 แผ่น
สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม):  40-42 แผ่น
วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี / แผ่นดิสก์
ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  330 มม.
ความจุในการเก็บเอกสาร:  145 ลิตร
ปริมาณกระดาษที่เก็บได้:  1305 แผ่น
ความเร็วในการทำลาย:  85 มม./วินาที
อัตราการกินไฟ:  1,000 วัตต์
ขนาดผลิตภัณฑ์:  580 x 1020 x 550 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:  64 กก.
Visitors: 357,478