เครื่องบันทึก DVR


 • HA-98504-V1
  DVR ขนาด 4 ช่อง

 • CMX7104
  DVR ขนาด 4 ช่อง

 • HA-98508-V1
  DVR ขนาด 8 ช่อง

 • CMX7108
  DVR ขนาด 8 ช่อง

 • DS-7208HQHI-K1
  DVR ขนาด 8 ช่อง

 • CMX7116
  DVR ขนาด 16 ช่อง

 • HA-98516-V1
  DVR ขนาด 16 ช่อง

เครื่องบันทึก NVR


 • HP-9704
  NVR ขนาด 4 ช่อง

 • CMTV3204
  NVR ขนาด 4 ช่อง

 • HP-7808
  NVR ขนาด 8 ช่อง

 • CMTV3208
  NVR ขนาด 8 ช่อง

 • HP-7816H2
  NVR ขนาด 16 ช่อง

 • HP-7832H8
  NVR ขนาด 32 ช่อง

 • HP-9732H8
  NVR ขนาด 32 ช่อง

เครื่องบันทึก ไร้สาย  NVR


 • HW-3304
  NVR ไร้สาย 4 ช่อง

 • ็HV-3308
  NVR ไร้สาย 8 ช่อง
Visitors: 340,976