ชุด Access Control


  • access-control-7900.jpg

  • ชุด ACCess contorl.jpg
    ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตู เครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัว ชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัว Power supply 12V/2A 1 ตัว Electric Mini Bolt 1 ตัว หัวอ่านบัตร CMS 201D 1 ตัว

  • ชุด ACCess contorl2.jpg
    ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตู เครื่องสแกนบัตร CMG 601D 1 ตัว ชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัว Power supply 12V/2A 1 ตัว Lock 1/2 Magnatic 1 ตัว Exit ABX 801A 1 ตัว

  • access-contorl-8900.jpg
    ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตู เครื่องสแกนบัตร CMG290 1 ตัว ชุดแบตเตอรี่สำรอง 12V 7Ah 1 ตัว Power supply 12V/2A 1 ตัว Electric Bolt 1 ตัว Drop Bolt 1 ตัว U Braket For Bolt 1 ตัว Exi...
Visitors: 340,974