โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด

  • ชุดกล้อง 2 ตัว ชัด 2 ล้านพิกเซล

    กล้อง 2ล้านพิกเซล 2ตัว + เครื่องบันทึกภาพ 4 Channel + ฮาร์ดดิส 1 Tb
  • ชุดกล้อง 4 ตัว ชัด 2 ล้านพิกเซล

    กล้อง2ล้านพิกเซล 4 ตัว + เครื่องบันทึกภาพ 4 Channel + ฮาร์ดดิส 1 Tb
  • ชุดกล้อง 4 ตัว ชัด 2 ล้านพิกเซล

    กล้อง 5ล้านพิกเซล 4 ตัว + เครื่องบันทึกภาพ 4 Channel + ฮาร์ดดิส 1 Tb
Visitors: 330,001