Smart HOME


  • mydea-lk-color-video-door-phone-system-01-730x410-0-0.jpg
    ระบบ VDP นี้ มันสามารถที่จะนำเสนอภาพและเสียง หรือในรูปแบบวีดีโอนั้นเองครับ ถามว่ามันดีกว่ากริ่งบ้านแบบเดิมยังไง แน่นอนละครับว่ามันย่อมดีกว่าอยู่แล้ว เราสามารถดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้าน...

  • 2017-08-25_231407.jpg
    ภายในบ้านมักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เสมอ เมื่อบ้านจากหยาดเหงื่อแรงกาย ซึ่งเราก็ควรตระหนักเรื่อง ความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย! ถ้าพึ่ง รปภ. ไหวไหม

  • Главная-Безопасности-Беспроводной-Автономный-Фотоэлектрический-Детектор-Дыма-Беспроводной-Детектор-Газа-Пожарной-Сигнализации-Дом-Офис-Охранной-Сигнализации.jpg
    อัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขณะที่เริ่ม เกิดเพลิงไหม้จะไมมี่คนอยู่หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น กว่าจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินกำ ลังที่...
Visitors: 390,126