K50


TIime Attendance รุ่น K50-A

คุณสมบัติ - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 3,000 ใบ - เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 100,000 รายการ - มีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัวเครื่อง - ตั้งโต๊ะ หรือ ติดผนังได้ - ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม - ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง - กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้ - รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT - หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน - จอสี LCD - โปรแกรมภาษาไทยทำงานคู่กับระบบ Windows ได้อย่างง่ายดาย - สามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย - สามารถจัดการผ่านระบบเครื่อข่ายโดยใช้โปรแกรมบริหารการจัดการที่มาพร้อมเครื่อ

Visitors: 386,918