ระบบกันขโมยไร้สาย Hi-view

ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบคราวด์

Cloud Alarm WiFi 01

ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบคราวด์

1 ชุดประกอบด้วย

Main Unit 1 ตัว

Remote 2 ตัว

Magnet Sensor 3 ตัว

Infared Sensor 1 ตัว (รองรับ Sensor 32 ตัว Remote 10 ตัว)

คุณสมบัติสินค้า Key Features Cloud Ararm Wi-Fi 01

1 อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆทั้งระบบเป็นไร้สาย ส่งสัญญาณผ่านระบบคลื่น Wi-Fi ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

2 รองรับระบบคราวด์ในการทำงานและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

3 ระบบสามารถควบคุมสั่งงานด้วยรีโมทหรือผ่าน APP ได้พร้อมกันตลอดเวลา

4 รองรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบคราวด์ สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นเพื่ออัพเกรดฟังค์ชั่นใหม่ๆ

5 ระบบรองรับผู้ใช้งานสูงสุด 5 ชื่อ เพื่อควบคุมการตั้งค่าและแจ้งเตือน

6 รองรับการแจ้งเตือนผ่าน APP เมื่ออุปกรณ์เซนเซอร์ทำงานจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใชงานในระบบนัตโนมัติทุกคน

7 รองรับการเพิ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ในระบบสูงสุดจำนวน 50 ตัว

8 รองรับการเพิ่มอุปกรณ์รีโมทในระบบสูงสุด 10 ตัว

9 ระยะการส่งสัญญาณไร้สายจากตัวควบคุมถึงตัวเซนเซอร์ 80 เมตรในที่โล่งและไม่มีสัญญาณรบกวน

10 รองรับการแจ้งเตือนผ่าน APP เมื่ออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆแบตเตอรี่ใกล้หมด

11 ที่ตัวอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆจะมีระบบป้องกันการงัดแงะหรือถูกถอดออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันที

12 อุปกรณ์ PIR รองรับการประหยัดพลังงาน

13 ระบบตรวจจับวัตถุ 2 ชั้น ลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดได้

14 สามารถตั้งเวลาปิดเปิดการแจ้งเตือนได้อิสละ 2 กลุ่ม

15 สามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนผ่าน APP ได้

16 อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่าอุปกรณ์ตัวไหนทำงานปกติหรือไม่หรือว่าอุปกรณ์ตัวใดกำลังแจ้งเตือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการได้ตรงจุด

17 ตัวควบคุมมีไฟ LED แจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่า และดูแลระบบ

18 รองรับการตั้งค่าสถานะตรวจจับของเซนเซอร์ต่างๆได้ เช่น (Normal Zone, Home Mode, 24-hour Zone) ผ่าน APP

19 สามารถตรวจสอบดูประวัติการทำงานและการแจ้งเตือนระบบย้อนหลังได้ผ่าน APP


  • LightSYS Solution-540x510.jpg
    นิยามใหม่ของความปลอดภัย ควบคุมระบบไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ การบันทึกภาพการบุกรุก พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Application

  • 2017-08-26_221419.jpg
    The Newest Premium-Grade Burglar System ระบบตรวจจับการบุกรุก ส่งภาพตรงถึงคุณ... นวัตกรรมล่าสุด ระบบไร้สายสื่อสาร 2 ทาง ตอบสนองการใช้งานแบบ Realtime พร้อมระบบตรวจสอบความผิดปกติของร...

  • S__3130056.jpg
    1. WIFI+GSM alarm system 2. 24 wireless zones for 24 wireless sensors and 10 remote controls 3. Big SOS button 4. 6 groups of alarm phone NO. and 3 groups SMS Phone NO. Message ...
Visitors: 368,387